Sissejuhatus

Sellelt veebilehelt leiad juhendid, kuidas koostada ja vormistada Kuressaare Ametikooli nõuetele vastavat kirjalikku tööd.

Peatükis Miks ja kuidas? on selgitatud, millistest osadest koosnevad kirjalikud tööd, millist stiili kasutada töö kirjutamisel.

Praktilised juhendid on koostatud Word 2007 ja Word 2010 nii eestikeelse kui inglisekeelse versiooni baasil.

Edu!

 

 
 
 
 
 
 
kirjalike tööde vormistamine