Info

Õpiobjekt Kirjaliku töö vormistamine on valminud programmi VANKeR raames
 

Õppekava: Ärierialade riiklik õppekava

Moodul: 1. Arvutikasutus ja asjaajamise alused

Maht: 0,25 õn

Sihtrühm: Õppematerjal sobib kasutamiseks kõigil ametikooli erialadel kui ka teistes koolides. Sobib nii põhikoolijärgsele kui ka täiskasvanud õppijale.

Eeldab tekstitöö programmi kasutamise algoskust.


Õppe eesmärk:

Õpiobjekt:

Õpiobjekt sisaldab: tööjuhendeid, harjutusi näidiseid.

Õppijate hindamine: erinevate kirjalike tööde vormistamine

Koostaja: Anne-Li Tilk - Kuressaare Ametikool