Lehekülje numbrid

Selles peatükis: automeetne lehekülgede nummerdamine, numbri eemaldamine tiitellehelt, leheküljenumber alates n-dast lehest.  

Juhend - Acrobat Readeri failina. Sobib välja printimiseks.