Sissejuhatus

 • Sellelt veebilehelt leiad juhendid, kuidas koostada ja vormistada korrektset kirjalikku tööd.
 • Juhendid on koostatud Word 2007 ja Word 2010 nii eesti- kui inglisekeelse versiooni baasil, rohkesti on kasutatud ekraani lõikepilte.
 • Praktilisete juhendite järgi ei pea sa töötama järjest, vaid vali sobiv peatükk vasakust menüüst.
 • Juhendid on saadaval ka pdf-failidena, juhul kui soovid materjali enda jaoks välja printida. Kui Sinu arvutis ei ole Adobe Acrobat Readeri, saad oma selle arvutisse salvestada siit: http://get.adobe.com/reader/

Kuressaare Ametikooli kirjaliku töö vormistamise üldnõuded:

 • Töö vormistatakse A4-formaadis lehele.
 • Lehe vabad servad (äärised): vasakul 3 cm, paremal 2cm, ülal ja all 2 cm.
 • Tekstikiri 12-punktiline ja 1,5 reavahega ning lõiguvahega 12 punkti.
 • Põhipealkirjad kirjutatakse suurte tähtedega 16-punktilisena paksus kirjas. Põhipealkirjad algavad uuelt lehelt. 
 • Pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse vähemalt 1 tühi rida. Alapealkirjad on kirjatähtedega 14-punktilise suurusega.
 • Pealkirjade järele ei panda punkti.
 • Leheküljenumbrid on töö all keskel väljaarvatud tiitellehel.

Kuidas seda kõike teha, leiad altpoolt toodud vastavatest juhendidest.

 

 

Edu!

 


 
 
 
 
 
 
English Site Title