Töö koostamise etapid

Töö koostamise võib liigitada järgmistesse põhietappidesse:

Etapid on omavahel seotud ja üksteisest sõltuvad, kuid võivad toimuda ka paralleelselt. Näiteks võib selguda töö kirjutamise käigus täiendavate andmete ja analüüsi vajadus. Referaadi ja essee kirjutamisel võib ära jääda andmete kogumine ja analüüs, kuna siin ei ole etappideks liigendamine määrav.