Töö stiil ja keel

Üldnõudeks on korrektse kirjakeele kasutamine, sõnastuse ja mõtte selgus.

Kirjalik lõputöö tuleb kirjutada täpses ja selges oskuskeeles, kasutades stiili, mida iseloomustavad eelkõige umbisikuline kõneviis,  mitmesuguste keeleväliste väljendusvahendite   kasutamine (tabelid, joonised, arvud, valemid jne), aga samuti paljude terminite ja erialakeelendite sisaldumine sõnavaras.

 

Mõned hea stiili reeglid: