Tabelid

Selles peatükis: tabelite koostamine, ridade-veergude lisamine ja kustutamine, tabeli lahtrite ühendamine ja tükeldamine, tabeli pealdise kordamine igal lehel, tabeli äärisjooned.

 Juhend - Acrobat Readeri failina. Sobib välja printimiseks.