Viitamine ja kasutatud allikad

Selles peatükis: tekstisiseste viidete koostamine, haldamine; kasutatud allikate nimekirja loomine, uuendamine

 Juhend - Acrobat Readeri failina. Sobib välja printimiseks.