Viitamise põhimõtted

Allikmaterjalid viidatakse kas sõna-sõnalt (tsiteerimine) või ümbersõnastatult (refereerimine). Nii ühel kui ka teisel juhul peab andma infot autori ja allika kohta. Viidatakse kirjandusest, dokumentidest, arhiivist, vestlustest jm saadud andmed kui ka mujalt võetud tabelite, fotode ja jooniste algallikale.

 

Viited lisatakse tsitaadi lõppu sulgudesse kujul -  autori perekonna nimi ja aastaarv (Meri, 1990), interneti lehekülje korral kodulehe nimi ja aastaarv (Sotsiaalministeerium, 2012).

 

Kasutatud kirjanduse loetelu sisaldab töö koostamisel kasutatud ja viidatud allikaid —
loetelus tuuakse ainult töös viidatud allikad ja igale nimistus olevale allikale peab
omakorda leiduma töös viide. Allikaks võivad olla raamatud, artiklid, uurimistööd, käsikirjad,
intervjuud, loengukonspektid jm.

 

Raamatud

Autor(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri: alapealkiri. Osa/köide. Kordustrükiandmed.
Ilmumiskoht: Kirjastus.

Vääri, E., Kleis, R., Silvet, J. (2000). Võõrsõnade leksikon. 6. tr. Tallinn: Valgus.

Tilk, T. (1999). MS Ofiice. Tallinna Raamatutrükikoda.

Artikkel ajalehes/ajakirjas

Artikli autor(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. -  Ajakirja nimetus, köide, number ja artikli paiknemise leheküljed.

Rebane, S. (2004). Terved juuksed viitavad heale tervisele. - Elukiri, nr 10, lk
54–55.

Vallik , A. (2006). Keelamine pole lahendus. – Õpetajate Leht, nr 23, lk 2.

Elektrooniline allikas

1. Artikkel Internetist

Autor(id). (Ilmumise või kasutamise aasta). Pealkiri. Täpsustavad andmed. [www]
Interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Hanni, T. (2000). Mis on börs? [www] http://www.ntm.tartu.ee/~taunz/bors.htm (17.04.00).

2. Koduleht

Üldine lühiviide koduleheküljele. (Kasutamise aasta). [www] Internetiaadress
(külastamise kuupäev).

Kuressaare Ametikool. (2012).  [www] http://ametikool.ee (13.10.2012).

Lõputööd

Autor(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri. Kool. [töö liik]. Ilmumiskoht.

Karu,K. (2012). Autoremont. Äriplaan. Kuressaare Ametikool Ärikorralduse õppesuund. [Lõputöö]. Kuressaare.

Intervjuu

Intervjueeritav. (Kuupäev, kuu, aasta). Pealkiri. Intervjueerija nimi. [Intervjuu
salvestuse vorm, s.t käsikiri, helisalvestis, videolindistus]. Koht.
Toom, M. (20.04.2004). Õpetajate täiendõppe vajadusest. A. Raiend. [Videolindistus].
Tallinn.

 

 Loe lisaks "Viitamine ja kasutatud allikad"