1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine

Õpieesmärgid:

Töökava:

1.   teema

Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine

12 tundi

 

 

 

 

 

 

 

max20p

 

Alateemad:

Organisatsioon

Organisatsiooniline käitumise aluskontseptsioonid, käsitlusviisid, piirangud

Organisatsioonilise käitumise süsteem

Sotsiaalsüsteem

Organisatsioonikultuur

Õpitulemused:

 õppija teab organisatsiooni allsüsteeme ning organisatsioonilise käitumise aluseid ja põhimõtteid,

õppija oskab kirjeldada organisatsiooni ja selle keskkonda.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

 

Harjutused:

 Aruteluküsimused (5)

 Juhtum: organisatsioonilepped

Enesehindamistest

Hindamine:

 Vastused aruteluküsimustele (10p), esitada Moodles

  Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

Osalus foorumis (A)