Home > 1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine > Aruteluküsimused

 
 
 

Aruteluküsimused

Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine

  1. Defineeri organisatsiooniline käitumine oma sõnadega. Palu oma sõbral väljapool kooli või töökaaslasel teha sama. Millised on erinevused nende kahe definitsiooni vahel?
  2. Kehtib seisukoht "organisatsioonid vajavad inimesi ja inimesed vajavad organisatsiooni." Too näiteid, kus see on nii ja kus ei ole.
  3. Vaata üle organisatsioonilise käitumise aluskontseptsioonid. Milline kontseptsioon on sinu arvates kõige tähtsam?
  4. Vali üks oma töökaaslane või sõber. Määratle omadused, mis teevad selle isiku sinust erinevaks. Milliste omaduste poolest olete sarnased? Mis domineerivad, kas erinevused või sarnasused?
  5. Mis määrab organisatsiooni tootlikkuse? Millised tegurid on sinu arvates suurima potentsiaaliga, mis teevad organisatsiooni teistest eristuvaks. Mida saab teha nende tegurite mõjutamiseks?
 

 

English site Title