Home > 1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine > Juhtumianalüüs

 
 
 

Juhtumianalüüs

Organisatsioonilepped

Teenindusettevõte sõlmib kutseõppeasutuses õppiva Triinuga stipendiaadilepingu. Ettevõte võimaldab Triinule praktikakoha kolme aasta õpingute jooksul, maksab igakuist toetust riikliku õppetoetuse määra järgi ja arvestab tema hilisema tööleasumisega. Pärast kooli lõpetamist sõlmitakse tööleping ning töö sujub mõlemaid pooli rahuldavalt. Triin on tubli õppija ja töötaja ning aja jooksul vastavalt sellele vaadatakse üle ka tema tööülesanded ning töötasu.
Ühel päeval, pärast kaheaastast töötamist, pöördub aga Triin ettevõtte juhi poole avaldusega lõpetada temaga tööleping poolte kokkuleppel. Juhatajale on see ootamatu, kuid ta nõustub juhul, kui Triin on valmis ettevõttele kompenseerima stipendiaadilepingus ja töölepingus ette nähtud summa töötaja varem lahkumise eest. Kokkulepet ei saavutata ja Triin töötab edasi. Tema initsiatiivikus ja tootlikkus on aga järsult langenud.

Ülesanne:
Analüüsi tekkinud olukorda. Kuidas juhataja peaks Triinuga käituma? Kas on mõttekas jätkata töölepingut iga hinna eest? Millised on selle plussid ja miinused?

 

 

English site Title