Home > 1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine > Organisatsiooniline käitumine

 
 
 

Organisatsiooniline käitumine

Organisatsiooniline käitumine on õpetus inimeste ja rühmade käitumisest organisatsioonis, milles püütakse määratleda efektiivsema tegutsemise teid.

Organisatsioonilise käitumise eesmärgid on

1) kirjeldada, kuidas inimesed käituvad erinevates tingimustes;

2) aru saada, miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad;

3) ennustada töötajate edasist käitumist;

4) hinnata ja arendada inimeste käitumist ja tegutsemist organisatsioonides.

Igas sotsiaalteaduses on filosoofilised aluskontseptsioonid, mis juhivad selle teadusharu arengut. Organisatsioonilise käitumise aluskontseptsioonideks on inimesi ja organisatsioone kirjeldavad põhimõtted.

Inimeste olemus:

  • Individuaalsed erinevused
  • Tajumine
  • Isiku terviklikkus
  • Motiveeritud käitumine
  • Soov osaleda
  • Isiku väärtus

Organisatsiooni olemus:

  • Sotsiaalsed süsteemid
  • Vastastikune huvi
  • Eetika

Organisatsiooni käsitlemisel lähtutakse kolmest kontseptsioonist: organisatsioon on sotsiaalne süsteem, mis on moodustatud vastastikuste huvide baasil ja nad peavad inimesi kohtlema eetiliselt.

Organisatsioonilise käitumise käsitlusviisid

Organisatsiooniline käitumine püüab integreerida inimesi, struktuuri, tehnoloogiat ja keskkonda. See toetub aluskontseptsioonidele inimesest ja organisatsioonist. Neli põhilist käsitlusviisi – inimressursse toetav, ettenägematute asjaolude arvestamine, tulemustele orienteeritus ja süsteemsus – on läbivad organisatsioonilises käitumises.

Organisatsioonilises käitumises esinevad mitmed piirangud

Organisatsioonilise käitumise süsteem

 Vaata slaide: Organisatsiooniline käitumine

Submenu

 

 

English site Title