Inimeste olemus

Individuaalsed erinevused
Inimestel on palju ühist (rõõmustavad saavutuste üle, kurvastavad kaotuste üle), kuid iga inimene maailmas on individuaalselt erinev. Iga inimene on erinev kõikidest teistest, teaduslikult on tõestatud iga inimese DNA profiili erinevus. Alates sünnihetkest on iga inimene unikaalne ja individuaalsed kogemused pärast sündi muudavad inimese veelgi erinevamaks. Organisatsioonides tuleb inimeste erinevust tunnistada ja hinnata kui väärtuslikku vara. Individuaalsed erinevused nõuavad juhtidelt individuaalset lähenemist.

Tajumine
Inimesed vaatavad maailma ja näevad asju erinevalt. Isegi kui esitleda sama objekti, võivad kaks inimest näha seda erinevalt. Vaade objektiivsest keskkonnast on filtreeritud taju poolt. Taju on unikaalne viis, kuidas iga inimene näeb, organiseerib ja interpreteerib asju. Töötajad näevad oma töömaailma erinevalt mitmel põhjusel. Nad võivad erineda oma isiksuse omadustelt, vajadustelt, demograafilistelt faktoritelt ja mineviku kogemustelt või nad asuvad erinevas kohas, erineval ajal või sotsiaalses ümbruses. Mis iganes põhjusel, nad käituvad vastavalt oma tajumisele. Iga inimene justkui ütleb: „ Ma ei reageeri objektiivsele maailmale, vaid sellele maailmale, mis kujuneb minu uskumuste, väärtuste ja ootuste alusel.“ See reageerimisviis viitab valikulisele tajumisele, mille puhul inimesed kalduvad tähelepanu pöörama töökeskkonna nendele tunnustele, mis on kooskõlas või kinnistavad inimese enda ootusi.

Isiku terviklikkus
Kuigi mõned organisatsioonid võivad soovida palgata üksnes inimese oskusi või aju, palkavad nad siiski pigem tervikliku isiku kui mingid kindlad karakteristikud. Erinevaid isiksuse omadusi võib uurida eraldi, kuid lõpuks on nad osa ühest süsteemist, moodustades terviku. Oskused ei eksisteeri eraldi taustast ja teadmistest, kodune elu ei ole täielikult eraldatav tööelust ja emotsionaalsed omadused füüsilistest omadustest. Inimesed on terviklikud isiksused.

Motiveeritud käitumine
Inimese käitumine on kindlate põhjustega. Need põhjused võivad seonduda isiku vajadustega või  tegutsemise tagajärgedega. Vajaduste puhul on inimesed motiveeritud mitte sellest, mida meie arvame, et nad peaks olema, vaid sellest, mida nad ise tahavad. Motivatsioon on organisatsioonide töös oluline. Ei ole tähtsust, milline tehnoloogia või kui head seadmeid organisatsioonil on, need ressursid on kasutud seni, kuni neid ei käsitse motiveeritud inimesed.

Soov osaleda
Inimesed soovivad ennast hästi tunda. See soov peegeldab nende uskumist, et neil on vajalikud võimed ülesande täitmiseks, rolliootuste täitmiseks, tähendusrikka kaastöö tegemiseks või väljakutsuva situatsiooni edukaks lahendamiseks. Tänapäeval soovivad paljud töötajad olla seotud oluliste otsustega oma töö suhtes, nad soovivad jagada seda, mida nad teavad. Organisatsioonidel tuleb luua võimalused osalemiseks, mis praktikas annab kasu mõlemale poolele.

Isiku väärtus
Inimesi tuleb kohelda hoolivusega, austusega ja väärikusega. Inimesed tahavad olla väärtustatud oma oskuste ja võimete tõttu ja soovivad võimalust ennast arendada.