Organisatsiooni olemus

Sotsiaalsed süsteemid
Sotsiaalse süsteemina käsitlemine tähendab seda, et organisatsioonides toimuv tegevus allub psühholoogia ja sotsioloogia seaduspärasustele. Inimestel on psühholoogilised vajadused, sotsiaalsed rollid ja staatus. Nende käitumist mõjutavad nii nende sisemised vajadused kui ka rühm, kuhu nad kuuluvad.

Vastastikune huvi
Vastastikune huvi tähendab seda, et organisatsioon vajab inimesi ja inimesed organisatsiooni. Inimesed näevad organisatsioonis oma eesmärkide saavutamise vahendit, organisatsioon vajab aga inimesi oma eesmärkide saavutamiseks. Vastastikuse huvi tulemuseks on mõlemapoolne kasu. Organisatsioon on edukam, kuna tegutsetakse efektiivsemalt. Paraneb toodangu kvaliteet, teeninduskultuur, vähenevad kulud. Sellest on omakorda kasu kogu ühiskonnale.

Eetika
Selleks, et ligi meelitada ja hoida organisatsioonile väärtuslikke töötajaid, tuleb organisatsioonidel kohelda töötajaid eetiliselt. Ettevõtted koostavad eetikakoodekseid, avalikustavad eetilisi väärtusi, korraldavad eetikakoolitusi, tunnustavad töötajaid märkimisväärse eetilise käitumise eest, loovad positiivseid rollimudeleid.

Joonis. Vastastikune huvi loob peamise eesmärgi töötajale, organisatsioonile ja ühiskonnale