Avaleht > 1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine > Sotsiaalsüsteem organisatsioonis > Organisatsioonikultuur

 
 
 

Organisatsioonikultuur

Sotsiaalkultuur loob laiaulatusliku konteksti, milles organisatsioon töötab. See loob keerulise sotsiaalse süsteemi seadustest, väärtustest ja tavadest, milles ilmneb organisatsiooniline käitumine. Töötaja käitumine (B) on sotsiaalpsühholoog Kurt Lewini järgi funktsioon isikuomadustest (P) ja ümbritsevast keskkonnast (E).

B= f(P;E)

Osa sellest keskkonnast on sotsiaalkultuur, milles inimene elab ja töötab ja mis mõjutab iga isiku käitumist.

Organisatsioonis sees ilmneb teine võimas jõud, mis määrab individuaalse ja rühmakäitumise. Organisatsioonikultuur on kogum hoiakutest, uskumustest, väärtustest ja normidest, mida organisatsiooniliikmed jagavad. See kultuur võib olla loodud võtmeisikute poolt või olla lihtsalt aegade jooksul kujunenud. Kultuur esindab töökeskkonna võtmeelemente. Organisatsioonikultuur on teatud määral nähtamatu, me ei saa seda näha ega puudutada, kuid see on kindlalt olemas. Nagu õhk ruumis, ümbritseb ja mõjutab see peaaegu kõike, mis organisatsioonis toimub.


Organisatsioonikultuur on oluline ettevõtte edus mitmel põhjusel.

  • Kõigepealt annab see töötajale organisatsioonilise identiteedi.
  • Samuti on see stabiilsuse ja järjepidevuse allikas, võimaldades tööturvalisuse tunnetust töötajatele.
  • Teadmised organisatsioonikultuurist aitavad uutel töötajatel organisatsioonis toimuvat paremini mõista.
  • Tõenäoliselt rohkem kui miski muu, aitab organisatsioonikultuur stimuleerida töötajate entusiasmi tööülesannete täitmisel. Parimate ja loovate töötajate tunnustamise kaudu loob kultuur rollimudeleid, mida soovitakse jäljendada.
 

 

Organisatsioon ja juhtimine