Enesehindamistest

 Kontrolli oma teadmisi!

Testis on 15 küsimust, neist 8 tõsi/vale ja 7 valikvastustega küsimust.