Juhtumianalüüs

Klienditeenindusosakond

Jaak Jalakas on klienditeenindusosakonna juhataja. Jaagu osakonnas  oli hiljuti koondamine ja Jaak kaotas kaks klienditeenindajat. Mõlemal töötajal olid olnud head töötulemused. Nad koondati ärilistel kaalutlustel ning sellel ei olnud midagi pistmist nende töö tulemuslikkusega.  Kolm järelejäänud klienditeenindajat tundsid end koondamisest sügavalt puudutatuna.

Kristel Kask on noor ema, kellel on tulnud võtta vabu päevi laste haiguse tõttu ja teha mõnikord ümberkorraldusi tööajas, et sobitada seda laste päevakavaga. Kristel tunneb muret, et see võib teha teda kaitsetuks järgmise koondamise korral.

Mari Kuusk on olnud oma ametis kaks aastat. Ta õpib töö kõrvalt kõrgkoolis ja näeb oma töökohta vaheetapina juhipositsioonile. Eksamisessioonide tõttu on ta pidanud õppepuhkust võtma. Nähes, kuidas tema kolleegid ja sõbrad koondati, on ta hakanud muretsema, kas ettevõte on tema jäämisest huvitatud

Kristel ja Mari arutavad tekkinud olukorda vanema kolleegi Urve Lepikuga, kes on ettevõtte pikaajaline kogenud töötaja ja neid mõlemaid välja õpetanud ning igati julgustanud. Kuid ka Urve ise ei tunne ennast enam nii kindlalt kui varem. Nähes, et koondati tublid töötajad, on ka Urve hakanud muretsema. Talle tundub, et "kui see juhtus nendega, võib see juhtuda ka minuga"
Jaak on oma ülemuse tähelepanu juhtinud sellele, et vaatamata personalikulude kokkuhoiule koondamise tulemusena, on tulemuslikkus peatunud.

Ülesanne: Analüüsi olukorda ja tee ettepanekud, kuidas Jaak saab järelejäänud kolme inimest motiveerida tegema tööd, mida seni tegi viis inimest.