Home > 2. Motivatsioon > Kaasaegsed teooriad > Eesmärgi püstitamise teooria

 
 
 

Eesmärgi püstitamise teooria

Eesmärgi püstitamise teooria seisukoht on, et spetsiifilised eesmärgid suurendavad tulemuslikkust ja väljakutsuvad ülesanded, kui need on vastuvõetavad, annavad parema tulemuse, kui lihtsad eesmärgid.

Eesmärk on põhiline töömotivatsiooni allikas. Spetsiifilised, selgelt määratletud keerulised ülesanded annavad kõrgetasemelisema väljundi, kui üldised eesmärgid "tee oma parim". Eesmärgi spetsiifilisus on ise sisemiseks stiimuliks.
Samas, keerulised, väljakutset pakkuvad eesmärgid viivad paremale tulemusele vaid siis, kui need on aktsepteeritud.
Inimesed töötavad paremini, kui nad saavad tagasisidet oma liikumisest eesmärkide poole, kuna tagasiside aitab kindlaks määrata lahknevused selle vahel, mida nad on teinud ja mida nad tahavad teha, tagasiside on käitumise juhis. Iseendale antud tagasiside – juhul, kui inimene on võimeline jälgima oma progressi - on võimsam motivaator kui väliselt antud tagasiside.

Eesmärgi saavutamist mõjutavad ka eesmärgile pühendumine, enesehinnang ja rahvuskultuur. Eesmärgile pühendumine on tõenäolisem, kui eesmärgid on avalikustatud, kui inimesel on sisemine kontrollkese ja kui eesmärgid on iseenda püstitatud. Enesehinnang näitab inimese usku oma võimetesse ülesannet teostada. Mida kõrgem enesehinnang, seda kindlam on inimene oma võimes ülesanne edukalt täita. Kõrge enesehinnanguga inimesed vastavad negatiivsele tagasisidele suurenenud jõupingutuse ja motivatsiooniga, samas madala enesehinnanguga inimesed tõenäoliselt pingutavad vähem, kui saavad negatiivse tagasiside. Eesmärkide püstitamise teoorias on osa ka kultuuris. Eesmärkide püstitamine annab parema tulemuslikkuse, kui ei ole liiga suurt võimudistantsi, kui on madal ebakindluse vältimise tase ja kui see on tähtis nii juhtidele kui töötajatele.

Järeldus eesmärgi püstitamise teooriast on, et kavatsused, mis on selgelt väljendatud väljakutsuvate ja spetsiifiliste eesmärkidena, on võimas motivatsioonijõud. Sobivate tingimuste korral viivad need paremale tulemuslikkusele. Kuid ei ole tõendeid, et need eesmärgid seostuvad suurenenud töörahuloluga.

 

 

English site Title