Motivatsiooniprotsess

Töömotivatsioon on teatud sisemiste ja väliste jõudude mõju tulemus, mis põhjustab inimese tegutsemise ja käitumise teatud kindlal viisil. Ideaaljuhul on see käitumine suunatud organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Töömotivatsioon on keeruline kombinatsioon psühholoogilistest jõududest igas inimeses ning tööandja on eluliselt huvitatud selle kolmest elemendist:

Motivatsioon nõuab ka inimeste tõukejõudude ja vajaduste väljaselgitamist ja mõistmist. Positiivseid tegevusi organisatsiooni huvides – nagu näiteks kliendi rahulolu ja lojaalsuse loomine – on vaja kinnistada. Töötajad on rohkem motiveeritud, kui neil on selged eesmärgid.
Sama oluline on ka teadvustada tööga seotud tegurid, mis vähendavad motivatsiooni ja nende entusiasmi heade töötulemuste saavutamiseks.

Juhtimiskäitumine, mis kahandab motivatsiooni, on näiteks:

Nende tegurite eemaldamine võib tuua kasu töömotivatsioonile

Motivatsioonimudel

Joonis. Motivatsioonimudel

Kuigi võib esineda spontaanseid tegevusi ilma motivatsioonita, on siiski peaaegu kogu käitumine motiveeritud või millestki põhjustatud. Juuste kasvatamine ei nõua motivatsiooni, kuid juuksurisse minek nõuab.

Juhi ülesanne on töötajate motivatsiooni tõukejõud ja vajadused välja selgitada ning suunata nende käitumist tööülesannete täitmise suunas. Sisemised vajadused ja tõukejõud tekitavad pinge, mida mõjutab keskkond ja individuaalsed erinevused.

Potentsiaalne tulemus sõltub inimese võimetest ja motivatsioonist. Kui motiveeritud inimestele luuakse võimalused ja ressursid, saadakse head tulemused. Eesmärkide püstitamine ja teadlikkus hüvitustest, mis viivad kellelgi vajaduste rahuldamiseni, on samuti võimas motivatsioonitegur.

Kui töötaja on produktiivne ja organisatsioon märkab seda, jagatakse hüvitusi. Kui need hüvitused on sobivad olemuselt, ajastatuselt ja jaotamiselt, rahuldatakse töötaja algsed vajadused ja tõukejõud. Samal ajal võivad esile kerkida uued vajadused ja tsükkel algab uuesti.