3. Individuaalne ja isikutevaheline käitumine

Õpieesmärgid:

Töökava:

3.  teema

Individuaalne ja isikutevaheline käitumine

10 tundi

 

 

 

 

 

 

 

 

max 20p

 

 

 

Alateemad:

Töötajate hoiakud

 Suhted inimese ja organisatsiooni vahel

Organisatsioonilise mõjutamise legitiimsus

Inimese õigus privaatsusele

Distsipliin

Isiku vastutus organisatsiooni ees

Konfliktid organisatsioonis: olemus, tasandid ja põhjused, lahendamine

Õpitulemused:

õppija mõistab töötajate hoiakute olemust ja mõju organisatsioonile,

 õppija teab organisatsiooniliikme õigusi ja vastutust ning oskab käituda hea organisatsiooniliikmena,

õppija mõistab konfliktide olemust ja põhjuseid ning oskab neid lahendada.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

 

Harjutused:

 Aruteluküsimused (5)

Juhtum: Marketi töötajate ettevõtlus

 Enesehindamistest

Hindamine:

Vastused aruteluküsimustele (10p), esitada Moodles

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles