Home > 3. Individuaalne ja isikutevaheline käitumine > Aruteluküsimused

 
 
 

Aruteluküsimused

Individuaalne ja isikutevaheline käitumine

  1. Selgita oma sõnadega, miks sinu arvates on töötaja hoiakud tähtsad. Mis sa arvad, kas tänapäeva juhid ületähtsustavad või alatähtsustavad hoiakuid? Miks?
  2. "Õnnelik töötaja on tootlik töötaja." Arutle selle seisukoha üle.
  3. Eeldame, et töörahulolu, tööle pühendumine ja ja organisatsioonilojaalsus on sõltumatud üksteisest ja üks võib esineda ilma teiseta. Kirjelda olukorda, kus töötaja on organisatsioonile lojaalne, kuid tööga rahulolematu ja mittepühendunud.
  4. Selgita organisatsioonilise mõjutamise legitiimsuse mudelit. Kas see sobib sinu organisatsioonile? Töö näiteid kõigi nelja olukorra kohta.
  5. Tuleta meelde mõni konfliktiolukord, millesse sa olid segatud. Mis oli selle põhjus? Kuidas see lahenes? Kas ja millist strateegiat kasutati selle lahendamiseks?
 

 

English site Title