Enesehindamistest

Kontrolli oma teadmisi!

Testis on 15 küsimust, neist 8 tõsi/vale  ja 7 valikvastustega küsimust.