Home > 3. Individuaalne ja isikutevaheline käitumine > Suhted organisatsiooni ja inimese vahel > Õigus privaatsusele

 
 
 

Õigus privaatsusele

Privaatsus on inimese õigus elada segamatult ja omaette, see on õigus eraelule. Privaatsuse õiguse põhjal on lubamatu sekkuda isiku eraellu ja levitada tema kohta salajast informatsiooni, mis võib teda emotsionaalselt kahjustada. Inimeste usulised, poliitilised ja sotsiaalsed arvamused nende eraasi ja ei või seetõttu olla järelvalve või analüüsi objektiks.

Inimese privaatsusesse sekkumisega võivad olla seotud järgmised tööalased tegevused:

 • valedetektorite kasutamine aususe kontrollimisel,
 • isiksuse testid,
 • asukoha jälgimine,
 • meditsiinilised uuringud,
 • alkoholismiravi,
 • elustiili jälgimine,
 • narkomaaniaravi,
 • salajane jälgimine,
 • arvutipõhised andmepangad,
 • salajased salvestused,
 • geneetiline uurimine/biomeetrilised andmed,
 • isiklike suhete uurimine

Töötajate privaatsuse hoidmiseks töötatakse organisatsioonides välja üldised juhised.

Järelvalvet ei tohi teha töötajatele mõeldud mittetööruumides, näiteks nende riietusruumides ja ilma nende teadmata, salastatult. Töötajale teadaolevat järelvalvet ei peeta privaatsuse rikkumiseks. Elektroonilisel jälgimisel on palju erinevaid vorme, sealhulgas arvuti töölaua jälgimine, e-kirjade lugemine. Interneti levik töökohtadel on kaasa toonud kübersurfamise probleemi. Inimesed kasutavad sageli tööaega ja tööarvutit Internetis surfamiseks, otsides isiklikku huvi pakkuvat informatsiooni, näiteks kontrollida aktsiaturgu, osta tooteid e-kaubamajadest, lugeda ajalehti. Vältimaks sellist tööajakasutust, on tööandjad hakanud töötajate Interneti kasutamist kontrollima. Selleks, et töötajad seda aktsepteeriksid, on vaja selgitustööd.

Andmepankade koostamisel tuleb lähtuda järgmistest privaatsuse kaitsmise põhimõtetest ja juhistest:

 • jäädvustada ja säilitada võib ainult vajalikku informatsiooni;
 • ei tohi luua töötajale teadmatut personaalset andmesüsteemi;
 • informatsiooni hoidja peab vastutama nende salastatuse eest;
 • andmeid võib välja anda ainult neile, kellel on neid tööalaselt vaja, andmete väljastamine väljapoole organisatsiooni võib toimuda ainult töötaja loal;
 • töötaja peab saama andmeid kontrollida;
 • ei või sekkuda inimese psüühikasse ega sellega seotud infot avalikustada ilma tema nõusolekuta ja tungiva põhjuseta.

Isiksuse testimist kasutatakse töökohale kandideerivate inimeste valiku puhul. Isiksuse teste võivad koostada ainult spetsialistid ja neid võivad kasutada vaid volitatud isikud.
Meditsiiniline kontroll on kohustuslik klienditeenindusega seotud firmades. Kontrolli käigus ilmnenud tervisehäired on rangelt salajased. Kui tulemused välistavad edasise töötamise, tuleb töötaja ajutisse või alalisse eemaldamisse suhtuda delikaatselt.
Alkoholism on suur meditsiiniline ja tööalane probleem. Alkohoolikuid esineb kõigil aladel ja igasugustel ametikohtadel. Vahel võib seda soodustada töökeskkond, kuid peamiseks põhjuseks on inimese isiklikud harjumused ja probleemid. Mõnel juhul saavad algstaadiumis olevad alkohoolikud oma ülesannetega hästi hakkama. Paljud organisatsioonid püüavad abistada oma töötajaid alkoholismist vabanema.
Töötaja elustiili jälgimist peetakse eriti suureks sekkumiseks inimese privaatsusesse ja tema võimalustesse. Organisatsioonil pole õigust huvituda sellest, kes töötajatest suitsetab, tarvitab tööväliselt alkoholi, sööb liiga palju või harrastab ohtlikke puhkuse veetmise viise ja seejärel püüab mõjutada nende elustiili. Samuti on taunitav töötajate isiklike suhete uurimine.

Diskrimineerimine

Diskrimineerimiseks loetakse töötajate eristamist rassi, rahvuse, soo, usu, puuete jt näitajate põhjal. Töötaja hindamise aluseks võib olla ainult tema töö tulemuslikkus. Diskrimineeriv olukord võib tekkida väära personalipoliitika, seksuaalse ahistamise või ebaõige suhtumise puhul teatavaid haigusi põdevatesse inimestesse.

 

 

English site Title