Home > 4. Eestvedamine ja võimustamine > Enesehindamistest

 
 
 

Enesehindamistest

Kontrolli oma teadmisi!

Testis on 15 küsimust, neist 8 tõsi/vale ja 7 valikvastustega küsimust.

 

 

English site Title