5. Rühma- ja meeskonnatöö

Õpieesmärgid:

Töökava:

5.   teema

Rühma- ja meeskonnatöö organisatsioonis

12 tundi

 

 

 

 

 

max 20p

 

Alateemad:

Rühmad, rühma tunnused ja arenguastmed

Rühmatöö vormid: komiteed ja koosolekud

Rühmaotsustamine, tehnikad ja tulemused

Meeskonnatöö ja selle efektiivsus

Õpitulemused:

õppija teab rühma- ja meeskonnatöö põhimõtteid, eeliseid ja võimalikke puudusi,

õppija oskab rühmatöös ja –otsustamises tulemuslikult osaleda

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

Õpiobjekt

Meeskonnatöövideo

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (6)

 Juhtum: meeskond

 Enesehindamistest

Koosoleku ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs

Hindamine:

Moodle foorumiarutelus osalemine (A)

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

Koosoleku ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs (10p) klassis või veebis