Home > 5. Rühma- ja meeskonnatöö > Aruteluküsimused

 
 
 

Aruteluküsimused

Rühma- ja meeskonnatöö organisatsioonis

  1. Mõtle väiksele rühmale, millesse sa oled hiljuti kuulunud. Hinda selle rühma kohesiivsust. Millised tegurid aitasid kaasa ja millised takistasid kohesiivsust? 
  2. Määratle viis konkreetset asjaolu efektiivse koosoleku või meeskonna loomisel, mida sa järgmisel korral liidri või liikmena saaksid teha.
  3. Mida tähendab konsensus sinu kogemuse põhjal? Kas ja kuidas sinu arusaamine muutus pärast siinse õppematerjali lugemist?
  4. Võrdle ajutisi rühmi (koosolekuid, komiteesid) meeskondadega. Milles on sarnasused ja erinevused?
  5. Tuleta meelde olukorda, kui sa kogesid meeskonnatöös sotsiaalset logelemist. Millest oli see tingitud? Kuidas võiks seda välistada või vähendada?
  6. Millised on virtuaalsete meeskondade võtme-eelised? Puudused? Kokkuvõttes – kas neid peaks kasutama?
 

 

English site Title