Meeskonnatöö

Suurem osa töötajatest täidab oma tööülesandeid alalistes väikestes rühmades, kus nende jõupingutused peavad üksteisega kokku sobima nagu tükid pildipusles. Kui nende töö on vastastikku sõltuvuses, tegutsevad nad meeskonnana ja püüavad arendada koostööd, mida kutsutakse meekonnatööks. Töömeeskonnad on formaalsed rühmad, mis koosnevad vastastikku sõltuvatest inimestest, kes on vastutavad eesmärgi saavutamise eest.

Meeskondade tüübid

Meeskondi saab eristada nelja karakteristiku alusel: eesmärk, kestvus, liikmelisus ja struktuur.
Meeskonnad võivad erineda oma eesmärgilt. Meeskonnad võivad olla seotud tootearendamisega, probleemi lahendamisega, organisatsiooni ümberkorraldamisega või teiste tööga seotud tegevustega.


Miks kasutada meeskondi?

Meeskonna liikmed ootavad ja nõuavad üksteiselt palju. Meeskonnad soodustavad koostööd ja parandavad töötajate moraali.

Vaata slaide: meeskonnatöö