Rühmatöö juhend

Koosoleku ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs.

Juhend:

Hindamine:

Koosolekut hindavad pealtvaatajad (teised rühmad) 5-palli süsteemis vastavalt järgmistele kriteeriumitele:

Koosoleku pealtvaatajad annavad hinnangu suuliselt (klassis) või kirjalikult (veebis).
Lõplik hinne kujuneb pealtvaatajate hinnangu ja vormistatud protokolli alusel.