Home > 6. Juhtimistegevused > Aruteluküsimused

 
 
 

Aruteluküsimused

Juhtimistegevused

  1. Selgita, miks peetakse otsustamist sageli juhi töö olemuseks?
  2. Kas planeerimine muutub tulevikus rohkem või vähem tähtsamaks? Miks?
  3. Selgita, kuidas planeerimine hõlmab sageli otsustamist tulevikumõjude üle.
  4. Leia viis näidet erinevate organisatsioonide missioonidest. Mille poolest on need sarnased ja mille poolest erinevad?
  5. Kas sa töötaksid pigem mehhanistlikus organisatsioonis või orgaanilises? Selgita.
  6. Kuidas mõjutab personalijuhtimine organisatsiooni ja juhte? 
  7. Kuidas saaksid kontrollimise põhimõtteid oma isiklikus elus kasutada? Mõtle eelkontrollile, jooksvale kontrollile, järelkontrollile ja oma elu erinevatele külgedele – kool, töö, pere, sõbrad, hobid.
 

 

English site Title