Home > 6. Juhtimistegevused > Juhtumianalüüs

 
 
 

Juhtumianalüüs

Tootmisettevõte Teras

Tootmisettevõtte Teras, nii nagu paljud teisedki Eesti väikefirmad, alustas tegevust 90ndate esimesel poolel.
Tubli annus entusiasmi, selge äriline fookus ja soodne turusituatsioon lõid head tingimused ettevõtte kasvuks. Ainuaktsionärist omanik Kaarel on suurima osa oma ärkvelolekuajast pühendanud kõikvõimalike probleemide lahendamisele – läbirääkimised klientidega, investeeringud tehnoloogiasse, uute inimeste värbamine, valik, motiveerimine. Töötajate arv on tänaseks kasvanud juba 40ni.
Uurides bilanssi või kasumiaruannet, tundub ettevõtte senine  strateegia ainuõige, kõik näib minevat ülesmäge.

Kuid Kaarli meel ei ole rahulik. Ta näeb märke, mis viitavad suurematele probleemidele ja ohtudele:
• Mõned kliendid nurisevad kvaliteedi pärast. Kuna organisatsiooni struktuur on informaalne, siis on raske leida ka selgeid põhjusi või süüdlasi. Töötajate motivatsioon kvaliteedist otseselt ei sõltu.
• Viimasel ajal on lahkunud mitu võtmetöötajat, tuues ettekäändeks suuremaid arenemisvõimalusi väljaspool ettevõtet. Uusi töötajaid ei motiveeri pühendumine väärtustele, mis aitasid Terast veel mõned aastad tagasi.
Terasel on potentsiaali oma äri veelgi kasvatada, investeerida uude tootmiskompleksi, kuid tänased probleemid võivad loodud väärtuse hävitada.

Ülesanne.

  • Analüüsi tekkinud olukorda.
  • Mida soovitada Kaarlile?

 

 

 

English site Title