Home > 6. Juhtimistegevused > Organisatsioonianalüüs

 
 
 

Organisatsioonianalüüs

Vali organisatsioonianalüüsi tegemiseks endale võimalikult tuttav organisatsioon: endine või praegune töö- või praktikakoht, perekonnaliikmete töökoht vms.

Kirjelda selle organisatsiooni juhtimistegevusi.

  1. Mis on ettevõtte visioon, missioon, väärtused ja eesmärgid? Kuidas toimub strateegiline ja operatiivne planeerimine organisatsioonis? 
  2. Organiseerimine. Kirjelda organisatsiooni struktuuri ja selle võtmeelemente. 
  3. Personalijuhtimine organisatsioonis. 
  4. Eestvedamine. Analüüsi liidristiili ja –käitumist. 
  5. Kontrollimine. Kirjelda kontrollsüsteemi, kuidas on organisatsioonis korraldatud eel-, jooksev ja järelkontroll?

Töö maksimaalne pikkus on 3 lk.
Töö esitada kokkulepitud tähtajaks Moodles.

 

 

English site Title