Avaleht > 6. Juhtimistegevused > Organiseerimine > Mehhanistlikud ja orgaanilised organisatsioonid

 
 
 

Mehhanistlikud ja orgaanilised organisatsioonid

Mehhanistlik organisatsioon on jäik ja tiheda kontrolliga struktuur. Seda iseloomustab kõrge spetsialiseeritus, jäik liigendamine, väike kontrolliulatus, kõrge formaliseeritus, piiratud infovõrk (enamasti ülalt-alla kommunikatsioon), madalama astme töötajate väike osalus otsustamisel. Mehhanistlikus organisatsioonis loob töö spetsialiseerimine töökohad, mis on lihtsad, rutiinsed ja standardiseeritud. Ulatuslik liigendamine suurendab umbisikulisust ja vajadust mitmetasandilise juhtimise järele, et koordineerida neid spetsialiseeritud osakondi. Väike kontrolliulatus tingib kõrge organisatsiooni struktuuri. Suurema distantsi tõttu tipptasandi ja alumise tasandi vahel kalduvad juhid rakendama rohkem reegleid ja juhiseid, et kontrollida töötajate käitumist.
Mehhanistlikku tüüpi organisatsiooni struktuurid on nagu säästlikud masinad, mis on hästi õlitatud reeglite, juhiste, rutiinsuse ja samalaadse kontrolliga. Kuigi tegelikkuses puhast mehhanistlikku organisatsiooni ei esine, on paljudes suurtes ettevõtetes ja riigiasutustes paljud või vähemalt mõni nendest mehhanistlikest karakteristikutest.

Otsene vastand mehhanistlikule vormile on orgaaniline organisatsioon, milles on samavõrra kohandatav ja paindlik struktuur, kui mehhanistlikus organisatsioonis on jäik ja stabiilne struktuur. Orgaanilisel organisatsioonil on paindlikkus, mis lubab seda kiirelt muuta, vastavalt vajadustele. Orgaanilistes organisatsioonides on tööjaotus, aga inimeste töö ei ole standardiseeritud. Töötajad on hästi koolitatud ja volitatud käsitlema tööga seotud probleeme ja orgaaniline struktuur kasutab sageli töötajate meeskondi. Selles organisatsioonitüübis vajavad töötajad minimaalselt formaalseid reegleid ja otsest ülevaatamist; nende head oskused, teadmised ja teiste meeskonnaliikmete toetus muudavad formaliseerimise ja tiheda kontrolli mittevajalikuks.

 

 

Organisatsioon ja juhtimine