Planeerimistehnikad

Organisatsiooni keskkonna hindamine loob aluse prognooside koostamiseks. Tüüpilisemad prognoosid on tuluprognoos tulevaste perioodide tulu hindamiseks ja tehnoloogiline prognoos, milles püütakse ennustada tegevusala tehnoloogilisi muutusi.

Eelarve on numbriline plaan ressursside paigutamiseks spetsiaalseteks tegevusteks. Juhid koostavad eelarveid tavaliselt tulude, kulude ja suurte kapitalimahutuste, nagu masinad ja sisseseade, jaoks. Me elame maailmas, kus peaaegu kõik on arvestatav rahaühikutes. Rahalisi eelarveid kasutatakse tegevuse suunamiseks tootmises, turunduses või erinevatel organisatsiooni tasanditel. Eelarved on üks planeerimise võte.

Operatiivse planeerimise vahenditena on kasutusel mitmesugused ajakavad. Ajakavade koostamisel pannakse kirja kõik vajalikud tegevused, mis järjekorras neid tuleb teha, kes mida teeb ja millal need peavad olema tehtud.
Tuntuim ajakavadest on Gantti kaart. Gantti kaardi arendas välja sajandi algul Henry Gantt, kes oli teadusliku juhtimise ekspert Frederick Taylori juures. Gantti kaardi idee on lihtne: graafik, mille horisontaalteljel on aeg ja vertikaalteljel vajalikud tegevused. Gantti kaart näitab visuaalselt, millal midagi loodetavalt tehakse ja tegelikku progressi iga tegevuse puhul.