Projekti käivitamine

Projekti käivitamise  faasis tuleb leida vastused järgmistele küsimustele:

Projekti käivitamise käigus toimub probleemi(de) määratlemine, nende analüüs, alternatiivsete lahendusvariantide väljatöötamine ja teostatavuse hinnang.


 
Joonis. Projekti käivitamine

Iga probleem on kirjeldatav erinevusena soovitud ja tegeliku olukorra vahel. Probleemi analüüs sisaldab probleemi kirjeldamist, probleemi ulatuse määratlemist ja põhjuste väljaselgitamist.

Joonis. Probleemi analüüs


Projekti rahastamine

Projekti võib teha nii, et selleks on kõik ressursid, sh rahalised vahendid olemas. Tõsisem projektikirjutamine võetakse vaevaks siis, kui tekib vajadus lisaressursside järele ja on vaja otsida fonde nende ressursside leidmiseks.
Kes võiksid olla projekti potentsiaalsed rahastajad?
Informatsiooni võimalike fondide, sponsorite ja programmide kohta on võimalik leida:  internetist, infopunktidest ja programmide esindustest, saatkondadest, ministeeriumidest jm ametkondadest; ajakirjandusest, kaubandus- ja tööstuskojast jne.

Projektile sobivat rahastajat otsides tasub uurida:

Kui erinevate rahastajate kohta on informatsiooni kogutud, siis valiku tegemiseks on vaja:

Projekti ettevalmistav, käivitav  etapp peab lõppema otsusega projekti plaanimise või kõrvalelükkamise kohta.