Rühmatöö: projekt

Koostage projekt 4-5 liikmelistes rühmades.

1) määratlege lahendamist vajav probleem ja analüüsige seda

2) püstitage eesmärgid ja sihid

3) koostage tegevuskava ja määratlege tulemused

3) koostage projekti eelarve

Projekti koostamiseks kasutage etteantud vormi, mille saate alla laadida siit.

Rühmatööks kasutage GoogleDocsi vms rühmatöövahendit. Valmis projekt laadige üles Moodles.

 

Projekti hindamiskriteeriumid: