Matkarajad kui osa loodusturismist    > Õppematerjal > Matkaradade mõiste, liigid ja klassifikatsioon

 
 
 
 
 
 
 

Matkaradade mõiste, liigid ja klassifikatsioon

Loodussõprade rõõmuks on viimastel aastakümnetel rajatud väga palju tähistatud radu, nendeks on õppe-, loodus-, tervise-, soo-, virgestus, tunnetusradu jne. Mida tähendab aga matkarada?

 

Eesti matkaliidu „Matkaseletussõnastik“ annab järgmise selgituse:

matkarada on „looduses märgistatud või kaardile kantud ja täiendava informatsiooniga varustatud matkatee või looduse õpperada“.  Samuti on matkarada tähistatud ja hooldatud liikumisrada, mis on varustatud teatavat liiki informatiivse materjaliga ja omab matkajale vajalikke elementaarseid rajatisi ja/ või teenuseid.

Allikas: Eesti Loodus. 6/7/ 2010. Levo Tohva. MTÜ Loodusajakiri. Kroonpress.

 

Kiire elutempo juures on tekkinud vajadus aina rohkem pakkuda rekreatiivseid tegevusi ja seda just värskes õhus. Sellest tulenevalt on muutunud väga populaarseks erinevad liikumisrajad Eestis.  

Matkaradu klassifitseeritakse kindlate tunnuste järgi, mis on abiks hiljem radade ehitamisel ja kasutamsiel. Soovituslik on enne matkarajale minemist selgeks teha teatud terminid  nagu matkaraja liik, suunitlus, valdkond, raskusaste, vanuseline sihtgrupp, aastaringne  või siis piiratud kasutusaeg. Teades, milline informatsioon peitub eelnimetatud mõistete taga, on meelepärase raja leidmine lihtsam.

Matkaraja liik näitab raja läbimiseks ettenähtud liikumisviisi.

 

Matkaraja suunitlus näitab raja orienteeritust huvialasele tegevusele. Erinevused on mõistetes jalgsimatkarada, jalgsi õpperada ning jalgsi teemarada:

  • Jalgsimatkarada on jalgsi läbitav liikumistee. Raja või rajalõigu pikkus on 3-15 km. Pikem matkarada peab olema jagatud lõikudeks, mis on läbitavad ühe päevaga.
  • Jalgsi õpperada on jalgsimatkarada, mille eesmärk on õpetada või harida (laiendada silmaringi) rajal liikujat tavaliselt mingis kindlas valdkonnas (loodus, kultuur, jms). Raja pikkus on suhteliselt lühike, 0,5 – 3 km. Rajal on teabealused/tahvlid, mõnikord ka väljakud, kus leidub põhjalikku infot raja objektide kohta.
  • Jalgsi teemarada on rada, mida looduses ei tähistata, läbitakse giidi saatel ja on suunatud konkreetsele teemale (kooslused, linnud, taimed, seened, jne.). Marsruut kinnitatakse nagu teisedki rajad, sest see võib läbida loodustundlikke alasid.
  • Õppeväljak on aga loodusega tutvumiseks väljaehitatud ja piiritletud kindel territoorium. Teave on koondatud infoalustele ja –stendidele.

 

Matkaraja valdkond näitab rajal enim käsitletavat ainevaldkonda, mis võib omakorda keskenduda mingile konkreetsele teemale. 

 

Matkaraja raskusaste iseloomustab raja läbimiseks vajalikku füüsilist pingutust ja seal esinevaid tehnilisi elemente.

Kõik matkarajad ei pruugi olla aastaringselt kasutatavad ja seetõttu tuleb välja tuua matkaraja sobivaim ja soovituslikum kasutusaeg. Kui rada on võimalik läbida igal aastajal aga raskusaste sõltub otseselt ilmastiku oludest, peab olema antud info kajastatud.

  • Kerge matkarada -  reeglina tasandikurada, kus tõusude ja laskumiste summa raja pikkuse või 10 km kohta ei ületa 100 m;
  • Mõõdukas matkarada – raja tõusude ja laskumiste summa raja pikkuse või 10 km kohta on üle 100 m;
  • Raske matkarada – raja tõusude ja laskumiste summa raja pikkuse või 10 km kohta on üle 100 m. Või kus raja läbimisel esineb takistusi ja tehnilisi elemente (järsk pankrannik, sügavad sälkorud jm), mille ületamiseks kasutatakse käsipuid, köisi või muid abivahendeid. Raskel rajal on soovitav liikuda matkasaabastega.

Matkaraja raskusastme hindamisel tuleb arvestada halvimate ilmastikuoludega selle matkaraja kasutusaja kohta.

 

Kasutusaeg näitab aastaaega, millal matkarada on kasutatav.

 

 Ehk siis tervikuna:

Matkaraja kuuluvuse alusel võib jagada rajad Euro matkarajaks (nt. E9, E11), piirkondliku tähtsusega ja Eesti matkarajaks. Eestit läbiv Euro matkarada tähistusega E 9 on üks osa pikast Euroopat läbivast rannikurajast ning seega tähistatud terves pikkuses samade markeerimispõhimõtete alusel.

Alammenüü

 

 
 
Matkarajad kui osa loodusturismist