Rekreatsioonikorralduse alused

 
 
 
 
 
 
 

Rekreatsioonikorralduse alused
Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

 

Moodul: 16. Rekreatsioonikorraldusõpe

 

Märksõnad: rekreatsioon, vaba aeg, looduse vahendamine, riski juhtimine

 

Teema:  Rekreatsiooni põhialused ja mõisted, Rekreatsiooni korraldamise põhimõtted. Vaba aja ja rekreatsiooni seosed teiste valdkondadega. Rekreatsiooniga seotud ametid ja kutsestandardid. Rekreatsiooni planeerimise vajalikkus. Rekreatiivne tegevus. Loodusekskursioon ja looduse vahendamine. Ohutus ja riskijuhtimine.

 

Maht: 1 õn ehk 40 tundi

 

Pädevused: Õppija teab ja tunneb matkatreeneri ja retkejuhi kutsestandardites esitatud nõudeid. Õppija teab ekskursiooni, matka ja looduse vahendamise programmi läbiviimise metoodikat.Õppija tunneb vaba aja ja rekreatsiooni teooriat ning seost maaturismiga, rekreatsiooni korraldamise põhimõtteid sise- ja välitingimustes ning rekreatsiooni planeerimise vajalikkust. Õppija teab ja tunneb rekreatsioonikorraldust Eestis ning igaüheõigust. Õppija oskab planeerida ja koostada ekskursiooni- ja matkamarsruuti ning valmistada ette giiditeksti ja abimaterjale erinevatele sihtrühmadele. Õppija oskab läbi viia ekskursiooni, looduse vahendamise programmi ja matka (sh ohutuse ja turvalisuse tagamist). Õppija oskab rakendada igaüheõiguse põhimõtteid.

 

Eesmärk: Rekreatsioonikorralduse aluste kursuse eesmärgiks on aidata õppijal mõista rekreatsioonikorralduse olemust ning praktilisi oskusi vaba aja ja rekreatiivsete tegevuste korraldamisest.  Kursus võimaldab saada üldise ülevaate vaba aja ja rekreatsiooni teooriast ning nõudlusest ja pakkumisest Eestis. Kursus võimaldab omandada teadmisi rekreatsiooniga seotud ametitest ja kutsestandardidest. Kursus on abiks rekreatsiooni planeerimise vajalikkuse, matkaorganisatsioonide ja matka planeerimise tundma õppimiseks. Samuti võimaldab kursus saada teadmised looduse vahendamise eesmärkidest ja meetoditest ning riskijuhtimisest ja ohutusest. Iga teema juures on hulgaliselt kordamisküsimusi ja harjutusülesandeid  teadmiste kinnistamiseks ning loovuse arendamiseks.

 

Õppevahend  on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele. E-kursus on tõhusaks ja ülevaatlikuks praktiliseks abivahendiks ka alustavatele turismiettevõtjatele. E- kursusega  töötades on kombineeritud auditoorne sh praktiline õpe ja e-õpe.

 

Õppijate hindamine: vastavalt õpijuhisele

 

Koostaja:
Heli Kakko Kuressaare Ametikool

 

 
 
Mänguõpetus rekreatsioonisündmuste korraldusõppes