Õppematerjal

Hotell tegeleb iga päev suure hulga klientide arveldustega. Peale majutuse ja toitlustamise võivad kliendid kasutada lisateenuseid, nt pesumaja, toateenindus, ärikeskus, tervise- ja ilusalongid, saunad, piljardilauad jne. Enamikel juhtudel ei pea klient maksma teenuste eest kohe kasutamisel, vaid saab õiguse kasutada teenuseid krediidi alusel. See tähendab, et ta saab kõiki teenuseid kasutada vastastikuse kokkuleppe alusel ning kliendi arvele kantud kulutuste eest tasumine toimub alles hotellist välja registreerimise käigus.

Automatiseeritud (fully automated) majutuskoht on ettevõte, kus on kasutusel arvutipõhised süsteemid ja kogu külastajaid puudutav informatsioon ning dokumentatsioon sisestatakse, töödeldakse ja säilitatakse hotellijuhtimisprogrammides. Paljud operatsioonid toimuvad automaatselt, kõigi osakondade kulutused jooksevad kliendi arvele kokku. Ka käibemaksu arvutamine käib automaatselt.

Samas mitteautomatiseeritud (non-automated) majutuskohtades käib arvete tegemine ja käibemaksuarvutamine käsitsi. Arve tegemise oskus ja käibemaksu arvutamine on vajalikud ka juhul, kui arvutisüsteem mingil põhjusel ei tööta.

Kliendi arve ehk külalisarve on dokument, mis kajastab kõiki tehinguid hotelli ja kliendi vahel. Mõnikord nimetatakse seda ka foolioks, kuigi see termin on kasutusel peaasjalikult ingliskeelsetes hotelliteooriates.

Arvel on näha arve esitaja ja maksja andmed, arve number ja kuupäev, teenuste maksumus eraldivõetuna, käibemaksud ning tasumisele kuuluv koondsumma.

Käibemaksu seadusega on kehtestatud järgnevad käibemaksumäärad ja nõuded arve vormistamiseks.

Käibemaksumäär on 20 protsenti maksustatavast väärtusest, välja arvatud lõigetes 2–4 sätestatud juhtudel.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.07.2009]
Käibemaksumäär on 9 protsenti järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest:
1) raamat ja õppevahendina kasutatav töövihik, välja arvatud käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktis 6 nimetatud õppevahend;
2) sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim, rasestumisvastane vahend, sanitaar- ja hügieenitoode ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade ja abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule;
3) perioodiline väljaanne, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga väljaanne;
4) majutus või majutus koos hommikusöögiga, välja arvatud selle teenusega kaasnev kaup või teenus

Arvele märgitakse vähemalt järgmised andmed:
1) arve väljastamise kuupäev;
2) maksukohustuslase nimi, maksukohustuslasena registreerimise number;
3) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
4) maksustatav summa;
5) tasumisele kuuluv käibemaksusumma