Arve koostamine hotelli vastuvõtus
Õpijuhis > Kasutatud allikad
 
 

Kasutatud allikad

 

Tiina Viin, 2005. "Hotelli vastuvõtt"

Käibemaksuseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/110122010016

Template by CMSimple-Styles