KÄSITÖÖTOOTE OMAHINNA KALKULAATOR

logo

SISSEJUHATUS

Iseseisva käsitöölise toodang on harva üksluine. Enamasti valmistab ta väikepartiisid või üksikeksemplare. Töö saatjaks on pidev tootearendusprotsess, haruharva jääb mõni ese tootmisse väga pikaks ajaks. Seega on oma toote hinna leidmine ja kujundamine väga oluline. Samas on see paljude algajate käsitööliste jaoks keerukas.

Hinna kalkuleerimise aluspõhjaks on siiski mõõdetavad faktorid nagu materjalikulu, tööaeg jne. Toote hinda mõjutab ettevõtluse vorm, millega käsitööline tegeleb. Kui käsitööst on saanud elukutse, tuleb planeerimise, kalkuleerimise ja raamatupidamisega kindlasti põhjalikult tegelda. Samas tahaks oma tootele õiglase hinna määrata ka õpilane või pensionär, kellele käsitöö võib olla vaid väikese lisasissetuleku allikas.

Käesolev kalkulaator on eelkõige mõeldud toetama tarbekunsti ja oskuskäsitöö valdkonna õpilasi. See on ühe toote põhine - aitab võimalikult kõiki tegureid arvestades määrata ühe toote omahinna ja näidata selle muutmise võimalusi.

TOOTE OMAHIND JA SELLE KOMPONENDID

Toote omahinna arvestamine algab uue toote puhul juba näidiseksemplari valmistamise käigus. Just siis tuleb hakata mõõtma materjalikulu ja toote valmistamiseks kulunud aega (soovitav tööetappide kaupa).

Toote omahind koosneb:

 • Muutuvkulud
  • Materjal
  • Pakend ja tooteinfo
  • Teenused
  • Müügikulud
  • Töötasu
  • Muud võimalikud muutuvkulud
 • Püsikulud
  • Ruumide rent
  • Üldelekter ja küte
  • Sidekulud
  • Põhivara kulum
  • Ettevõtte finantskulu (laenuintressid)

Siintoodud loetelusse võib lisanduda veel kuluartikleid, kuid need on põhilised. Näiteks õppetöö käigus valminud toote omahind võibki õpilase jaoks koosneda vaid muutuvkuludest. Hiljem iseseisvalt tööle asudes tekivad kindlasti ka püsikulud ning neid ei saa alahinnata.

MUUTUVKULUD JA NENDE ARVESTAMINE

1. Materjalid

Materjalikulu arvestamiseks on kasulik pidada eraldi arvestust (näiteks Exceli tabelis) kõigi kasutatavate materjalide ja nende ühiku hinna kohta niipea, kui materjal on ostetud. Tabelis võiks olla ka veerg, kuhu kasutatud materjalikogust sisestades saame kohe teada selle konkreetse hinna.

NÄIDE

Konkreetse toote puhul tasub luua eraldi tabel, eriti kui toode koosneb mitmest materjalist.

NÄIDE

Mitmeid materjale tuleb hankida paratamatult rohkem kui konkreetse toote jaoks tarvis (eelmises näites ei kulu kindlasti ühe koti õmblemiseks tervet rulli niiti). Siin on kaks võimalust:

 1. arvestada kulu võimalikult täpselt (olgu see kuitahes väike), sest ilma ju hakkama ei saa. Eeldame, et ülejääk leiab kasutust teiste toodete juures. Selliste materjalide hulka kuuluvad viimistlusmaterjalid (lakid, värvid, liivapaber), üldkasutatavad õmblusmaterjalid (niidid, tugevdusmaterjalid). Näiteks 10x20 cm vaheriidest detaili jaoks tuleb osta vaheriiet vähemalt 0,1 m. Sellisel juhul võib materjali hinna arvutada ka cm2 kaudu.
 2. arvestada kogu vajalik materjal toote hinnale juurde. Näiteks on parknahk alati ebakorrapärase kujuga ja seda mõõdetakse ruutdetsimeetrites. Detaili jaoks vajalik materjali kulu arvutatakse mitte detaili, vaid selleks vajaliku nahatüki mõõtmete järgi. Sageli tekib selline olukord tellimuste puhul. Näiteks efektlõngast tellitud kampsuni puhul jääb 20 g lõnga üle – see arvestatakse kõik materjalikulule juurde.
Sisesta siia oma toote materjalikulu

2. Pakend ja tooteinfo

Enesest lugu pidava käsitöölise ja oma klienti hindava käsitöölise toode on pakendatud ja varustatud tooteinfoga. Lihtsa pakendi (paberkott) võib osta, erilisema tellida või ise valmistada. Igal juhul lisanduvad selleks tehtud kulutused toote hinnale.

Tooteinfo võib samuti tellida (kleepsud, etiketid) või ise kujundada. Etiketi hinna aluseks on paberilehe ja selle printimise hind ning etikettide arv lehel.

NÄIDE

Sisesta siia oma toote pakendi kulu
Sisesta siia oma toote tooteinfo kulu

3. Teenused

Mõnikord tuleb toote valmistamiseks kasutada teiste ettevõtete teenuseid (seelikukanga plisseerimine, keraamiliste esemete põletamine). Teenuse hind lisandub toote valmistamise kuludele.

Teenuste kulu

4. Müügikulu

Müügikulud lisanduvad siis, kui käsitööline ise peab oma toote müüki korraldama. Sõit laadale või messile ja tagasi, sealne kohamaks või müügilaua rent - kõik need kulutused tõstavad müüdava toote hinda. Sellega tegelevad peamiselt kutselised käsitöölised, kuid oma kulutused võivad olla igaühel.

NÄIDE: Viid oma 10 toodet müüki 30 km kaugusele hotelli. Sinu auto kulutab kütust 5 liitrit 100 km kohta ja edasi-tagasi sõiduks kulub 1,5 liitrit kütust. Selle keskmine maksumus on 1,3 eurot x 1,5 liitrit = 1.95 eurot. Iga toote hinnale lisandub 1.95 : 10 = 0.20 senti

Sisesta siia oma toote võimalik müügikulu

NB! Kui sinu tooteid müüb reeglina keegi teine, lisandub toote hinnale teatud protsent tema kulutuste katteks. See ei muuda toote müügikulusid sinu kui tootja jaoks, küll aga peab ostja rohkem raha välja käima. Äkki on poe hind talle liiga kõrge? Võid endale kindlaks jääda ja proovida toodet mujal turustada – või siiski proovida hinda madalamaks kalkuleerida.

NÄIDE:

Sinu toote müügihind on näiteks 65eurot. Pood arvestab oma müügikulude katteks 30% . See annab hinnaks 65 + ( 65x0,3) = 84.50. Juhul, kui pood on käibemaksukohustuslane, siis lisandub sellele hinnale veel 20% käibemaksu. Müügis näed oma toodet hinnaga 84.50 + (84.50 x 0,2) = 101.40 eurot.

5. Töötasu

Üksikute toodete või väikepartiide valmistamisel on raske kalkuleerida kindlat kuupalka ehk töötasu. Siin tuleb mängu toote valmistamiseks kulunud aeg tundides.

Hea abimehe töötasu arvestamisel leiad aadressilt http://palk.crew.ee/. Seal on kõik vajalikud andmed kenasti koos ja muutuvad ka ajaga. Aastal 2013 on Eestis kehtiv miinimumtunnitasu 1.90 € ja kuutasuna 320€. Ühes kuus arvestatakse keskmiselt 168 töötundi.

NB! See on brutotasu, millest tuleb maha arvestada mitmed maksud (tulumaks) ja kindlustusmaksed (töötuskindlustus, pensioni II sammas). Seega netotasu on brutotasust tunduvalt väiksem. Ülaltoodud miinimumpalga puhul on netotasu 1.62 eurot tunnis.

Kuidas see tekib?

1. Brutotasust arvestatakse maha 2% töötuskindlustust ja 2% II pensionisamba makseid. Tekkinud summast on 144 eurot tulumaksuvaba. Sellest ülejäänud osa korrutatakse läbi tulumaksumääraga (21%) ja saadakse tulumaksu summa, mis samuti brutotasust lahutatakse. Tulemuseks ongi netotasu ühes kuus, soovi korral saab selle töötundidele ära jagada.

NÄIDE

Oletame, et meie toote valmistamiseks kulus 15 tundi. Miinimumtunnitasuga arvestades tuleb toote hinnale töötasuks arvestada 15 x 1,90=28,50 eurot. Sellest võime peale toote müümist enda rahakotti lugeda 15 x 1,62 = 24,30 eurot.

Brutotasu tõstes suureneb sinu netotasu (ja ka toote hind!)

Aga see ei ole veel kõik.

2. Ettevõtjal on lisaks brutopalgale vaja arvestada ja maksta riigile sotsiaalmaksu 33 % ja firma töötuskindlustust 1 %.

NÄIDE:

Võtame jällegi toote, mille valmistamiseks kulus 15 tundi. Selle toote lõplikuks palgakuluks tuleb arvestada 15 x 2,55 = 38.25 eurot.

Sisesta siia oma toote valmistamiseks arvestatud palgakulu

6. Muud võimalikud muutuvkulud

Toote valmistamise käigus võib tekkida veelgi ekstrakulutusi. Üks sagedasemaid on energiakulu mingi kindla tehnoloogilise protsessi jooksul.

Näiteks tekstiilivärvide kinnitamiseks tuleb triikida toodet 10 minutit ehk 0,6 tundi. Triikraua võimsus on 2000 W (2kW), energiakulu 0,6x2 = 1,2kWh.

Võttes 1 kWh hinnaks koos kõigi tasudega näiteks 14 senti (tegelikult sõltub see konkreetselt kasutatavast elektri hinnapaketist), tuleb energiakulu ühe toote värvide kinnistamiseks 1,2 x 14 = 17 senti.

Sisesta siia võimalikud muud muutuvkulud, mida vajad toote valmistamiseks
MUUTUVKULUD KOKKU

PÜSIKULUD JA NENDE ARVESTAMINE

Püsikulud on kulud, mis on toote valmistamiseks vajalikud, kuid neid tuleb maksta igal juhul – ka siis, kui valmistad tooteid vähem kui planeeritud või üldse mitte.

Enamasti tuleb püsikulusid maksta kord kuus. Püsikulude arvestamisel ei ole kindlaid üheseid meetodeid. Meie võtame arvestamisel aluseks ühe kuu keskmise töötundide hulga (168 tundi) ja seda on kasutatud ka järgnevates näidetes.

NB! Kui töötad väiksemas mahus, siis tuleb aluseks võtta need konkreetsed töötunnid.

NÄIDE:

Sa valmistad ühes kuus tooteid ja selleks kulub 100 töötundi. Rohkem tellimusi ei ole ja sel juhul tuleb püsikulud jagada 100-le tunnile.

1. Ruumide rent

Kulutused ruumidele tulevad kõne alla siis, kui üürid oma toodete valmistamiseks ateljeed, töötuba vms. Kui sisustad näiteks oma korteris ühe ruumi töötoaks, saab ka selle üüri korteri üldisest üürist ruutmeetrite järgi välja arvutada.

NÄIDE:

Kuna sa ei saa oma korterisse kangastelgi paigutada, üürid telgedel kudumiseks ruumi, mille eest küsitakse sinult 14 eurot kuus.

Sisesta siia oma toote valmistamiseks vajaliku ruumi rendi kulu

2. Ruumi juurde kuuluvad kommunaalteenused (üldine elekter, küte, kanalisatsioon)

kommunaal

NB! Kuigi tegu on püsikuludega, saame teatud piirides teenuste tarbimist vähendades need kulud alla viia (kasutame säästupirne, tihendame aknaid jne).

Sisesta siia oma toote valmistamiseks vajaliku ruumi kommunaalteenuste kulu

3. Sidekulud

Vaevalt et tänapäeval leidub käsitöölist, kes ei kasutaks igapäevaseks suhtluseks telefoni ja internetti. Kontrolli – kui kasutad neid vahendeid ka seoses oma toote valmistamise ja turustamisega (näiteks müügiks internetis, materjalide tellimiseks jne) piisavalt palju minuteid, tuleks vastavad kulutused tootmiskuludele liita.

Sisesta siia oma toote valmistamiseks vajalikud sidekulud

4. Põhivara kulum

Põhivara on suhteliselt kallis vara, mida on võimalik kasutada mitu aastat. Näiteks õmblusmasin, kangasteljed, põletusahi keraamikutel jne. Kasutamise käigus põhivara kulub ehk kaotab oma väärtust panuse andmisega toote valmimisse. Seega tuleb ka seadme kulumine hinnakujunduses arvesse võtta.

NÄIDE:

Sa soetad tootmiseks seadme maksumusega 500 eurot ja sinu arvates on seda võimalik kasutada 5 aastat. Ühtlase ehk lineaarse meetodi kohaselt langeb sel juhul põhivara väärtus igal aastal 100 euro võrra ja kuus 8.33 euro võrra.

põhivara kulum
Sisesta siia oma toote valmistamiseks vajaliku põhivara kulum

5. Ettevõtte finantskulu (laenuintressid)

Võib juhtuda, et enda vahenditest tuleb puudu ja oled sunnitud tootmise käivitamiseks võtma laenu (kaalu hoolikalt, enne kui seda teed). Laenatud summa eest saad osta materjale vms ja sealtkaudu tuleb see raha tagasi. Laenuga kaasneb aga ka intress ehk laenu hind, mis tuleb pangale maksta.

NÄIDE:

Kui võtad laenu 500 eurot 6 % intressiga aastas, siis ühe kuu intressi summa on 30 eurot :12 = 2.50

finantskulu
Sisesta siia oma toote valmistamiseks võetud laenuga seotud kulud

6. Muud võimalikud püsikulud

Siin võib tuua näitena tootearenduseks olulise erialase ajakirja tellimise, erialaseltsi liikmemaksud jne.

Sisesta siia oma toote muud võimalikud püsikulud
SENISED PÜSIKULUD KOKKU
MUUTUVKULUD + PÜSIKULUD = TOOTE OMAHIND

Toote omahinnas on kajastatud kõik selle toote valmistamiseks vajalikud kulud ja alla selle oma toodet müüa on sulle kahjulik.

7. Kasum

Kõik eelnevad kulutused olid tehtud selleks, et

 • toodet valmistada ja müüa ning saada tagasi selleks tehtud kulutused
 • saada sissetulekut (palka) oma eluks vajalike kulutuste katmiseks.

Kui oled kalkuleerinud endale vajadustele vastava palga ja sul õnnestub oma tooteid edukalt müüa, polekski nagu rohkem vaja. Siiski võiks iga tootja lisada toote hinnale ka kasumiprotsendi. Kasum on vajalik eelkõige nii ettenägematute kulutuste katmiseks (seadmete hooldus, remont jne) kui tootmise ja toodete arendamiseks. Kasumist saab aga rahastada näiteks ka puhkuse, mida iga inimene vajab.

Kasumiprotsendi määramiseks võrdle toote omahinda teiste tootjate samalaadsete toodete müügihinnaga (ja ära unusta poe müügiprotsenti koos käibemaksuga) ja otsusta selle põhjal.

Minu toote kasum võiks olla (sisesta kasumi protsent)
Kasum rahas (kasumiprotsent/100 x toote omahind)
TOOTE MÜÜGIHIND

NB! Juhul kui oled registreeritud Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena, lisandub sellele hinnale veel 20%. See raha tuleb maksta riigile.

KALKULAATOR

Materjalikulu
Pakendi kulu
Toote(info)kulu
Teenuste kulu
Müügikulu
Palgakulu
Muud muutuvkulud
MUUTUVKULUD KOKKU

 

Ruumi rendi kulu
Ruumi kommunaalteenuste kulu
Sidekulud
Põhivara kulum
Toote valmistamiseks võetud laenuga seotud kulu
Muud võimalikud püsikulud
PÜSIKULUD KOKKU
MUUTUVKULUD + PÜSIKULUD

 

Kasum
Toote müügihind

Prindi tulemused

Salvesta

ANALÜÜS

Tutvu samalaadsete toodete hindade ja omadustega käsitöökauplustes ja internetikaubanduses. NB! Ära unusta, et poes olevatel toodetel on juurde arvestatud poe müügikulud. Kontrolli, kui palju oleks sinu toote hind ostja jaoks, kui viiksid selle vastavasse poodi müüki. Kaasa oma toodete hindamisse ka asjatundjaid.

Mida teha, kui sinu toote hind on teiste samalaadsete toodetega võrreldes kõrgem, samal tasemel või madalam ?

Kõrgem: Sinu toote hind ei ole esmapilgul kahjuks konkurentsivõimeline. Sa võiksid:

 • Otsida soodsama hinnaga materjale (kvaliteet peab jääma samaks)
 • Töötada kiiremini
 • Vähendada palgakulusid
 • Töötada välja soodsama hinnaga pakendi
 • Vähendada kasumiprotsenti
 • Otsida võimalusi püsikulude ja muude kulude vähendamiseks (kui neid on)

NB! ENNE, kui asud kõike seda tegema, võrdle samalaadseid tooteid enda omadega. Kui sinu toode paistab silma

 • parema kvaliteediga
 • uudse ideega
 • erilise pakendiga
 • tooteinfos sisalduva tooteloo, kasutusjuhendi, autoriandmetega
 • ja kui hinnavahe ei ole väga suur...
  ... siis võib sinu toode olla just see õiglase hinnaga käsitöö, mis leiab teadliku ja maksuvõimelise ostja. Proovi leida oma tootele ka esinduslik müügikoht (käsitöösalong, galerii vms)

 

Samal tasemel: Pole paha, eriti algaja käsitöölise kohta. Siiski võiksid:

 • Otsida soodsama hinnaga materjale (kvaliteet peab jääma samaks)
 • Töötada kiiremini
 • Töötada välja soodsama hinnaga pakendi
 • Otsida võimalusi püsikulude ja muude kulude vähendamiseks (kui neid on)

Kui suudad nende võtetega hinda allapoole viia, siis

 • jääb sinu kalkuleeritud palgatase samaks
 • sulle jääb rohkem aega puhkuseks ja/või uute toodete välja arendamiseks
 • sinu toode leiab rohkem kliente hinnatundlike ostjate seas

 

Madalam: Palju õnne! Oled suutnud oma tootmiskulud optimeerida ja saavutada hinnaeelise.
Siiski võiksid kontrollida:

 • kas madalama hinnataseme juures on sinu toodetel vähemalt sama või parem kvaliteet kui teistel samalaadsetel toodetel?
 • kas suudaksid mõningaid kulusid veel alandada, ilma et sinu toote kvaliteet sellest halveneks?
 • milline on sinu toote müügiedu ja miks?

Kui sinu toode müüb hästi, võid

 • kalkuleerida väikest palgatõusu enda huvides
 • kalkuleerida väikest kasumi tõusu tootmise huvides (uued töövahendid, uue toote arendus)
 • töötada välja uusi, eelmisega sobivaid tooteid