Language file for Plugin Loader not found!
File: ../plugins/pluginloader/languages/en.php
Current Path: /~marve.koppel/tuajalugu/index.php
Turismi ajalugu - Lääne-Euroopa maade turismis võib pärast II Maailmasõda eristada 3 perioodi

Lääne-Euroopa maade turismis võib pärast II Maailmasõda eristada 3 perioodi

1. Sõjajärgne taastamisperiood (umbes 10 aastat). Euroopa parandas oma haavad ja uuenes, kujunes ja taastus ka elanike tarbimisstruktuur.

2. Turismitarbimise kasvufaas (1950-ndate keskpaigast kuni 1980-ndate aastateni). Turism muutus rahvusvaheliseks, hoogsalt arenes välisturism. 1960-ndatel aastatel olid täheldatavad suured hindade erinevused riikide lõikes, see tõi kaasa ostuturismi.

3. Turismitarbimise kõrgfaas ehk massiturism. Reisimine majanduslikel motiividel taandus, esiplaanile kerkisid vahelduse, füüsilise aktiivsuse ja puhkemotiivid. Riikidevaheliste lepingutega lihtsustati riigipiiride ületamist, liberaliseeriti tollirežiimi, kasvas riikidevaheline koostöö ja usaldus. Kaasaegse arenenud turismimaa turismindus tähendab hästitegutsevaid turismipakettide koostajaid ehk turismikorraldajate ja turismipakette vahendavate reisibüroode võrku; turiste teenindavate majutusasutuste ja toitlustusasutuste võrku; kuurorte, suusa- ja muude massispordialade harrastamise kohti; atraktsioonide ja loomaaedade võrku. Turistide teenindamisega tegelevad spetsiaalsed auto-, laeva- ja lennufirmad. Turismiga on kaudselt seotud ka paljud muud toitlustus- ja teenindusettevõtted.