Language file for Plugin Loader not found!
File: ../plugins/pluginloader/languages/en.php
Current Path: /~marve.koppel/tuajalugu/index.php
Turismi ajalugu - Kasutatud allikad

Kasutatud allikad

  1. Mclntos,  J.; Twist, C. Tsivilisatsioonid. Kirjastus Varrak,2001 
  2. Tooman, H. Kuidas kasvab turismipuu? Kirjastus Argo, 2010
  3. Histrodamuse koduleht: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=3604&layer=223&lang=est#3604
  4. Küttimine, kalapüük ja korilus: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=3604&layer=223&lang=est#3596
  5. Maripuu, T. Soome keel Eesti turismimajanduses. Magistritöö http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/508/Maripuu.pdf?sequence=5
  6. The Grand Tour: http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour
  7. Undusk, T. Eesti hotellimajanduse arengulugu. http://pc.ut.ee/~tiinata/Arendame_turismiteadust_1.pdf