Info

Õpiobjekt Kirjaliku töö vormistamine on valminud programmi VANKeR raames
 

Õppekava: Ärierialade riiklik õppekava

Moodul: 1. Arvutikasutus ja asjaajamise alused

Maht: 0,25 õn

Sihtrühm: Õppematerjal sobib kasutamiseks kõigil ametikooli erialadel kui ka teistes koolides. Sobib nii põhikoolijärgsele kui ka täiskasvanud õppijale.

Eeldab tekstitöö programmi kasutamise algoskust.


Õppe eesmärk:

  • materjali läbinu oskab nõuetekohaselt vormistada kirjalikke töid (nt referaati, äriplaani, kursusetöö, lõputööd vms)
  • tunneb kirjalike tööde struktuuri

Õpiobjekt:

  • arendadab iseseisva töö ja õppimise oskust ning planeerida ja kasutada aega otstarbekamalt;
  • aitab õppida vormistamist ka neil, kes ei saa iga päev tunnis osaleda (nt painlikud õppijad)

Õpiobjekt sisaldab: tööjuhendeid, harjutusi näidiseid.

Õppijate hindamine: erinevate kirjalike tööde vormistamine

Koostaja: Anne-Li Tilk - Kuressaare Ametikool

 
 
 
 
 
 
English Site Title