7. Projektijuhtimise alused

Õpieesmärgid:

Töökava:

7.   teema

Projektijuhtimise alused

14 tundi

 

 

 

 

 

20p

 

Alateemad:

Projekti olemus

Projekti käivitamine: probleemi analüüs ja eesmärgid

Projekti planeerimine: tegevuskava, meeskond, eelarve

Projekti hindamine

Õpitulemused:

 õppija mõistab projekti olemust ja projektijuhtimise aluseid,

õppija oskab projekti käivitada ja planeerida.

Õppematerjal:

Konspekt

 

Harjutused:

 Projekti koostamine rühmatööna (GoogleDocs vm rühmatöövahendiga)

Hindamine:

 Projekt, esitada Moodles