Home > 7. Projektijuhtimise alused > Rühmatöö: projekt

 
 
 

Rühmatöö: projekt

Koostage projekt 4-5 liikmelistes rühmades.

1) määratlege lahendamist vajav probleem ja analüüsige seda

2) püstitage eesmärgid ja sihid

3) koostage tegevuskava ja määratlege tulemused

3) koostage projekti eelarve

Projekti koostamiseks kasutage etteantud vormi, mille saate alla laadida siit.

Rühmatööks kasutage GoogleDocsi vms rühmatöövahendit. Valmis projekt laadige üles Moodles.

 

Projekti hindamiskriteeriumid:

  • asjakohasus: eesmärkide vastavus probleemidele;
  • ülesehitus (loogika), tegevuste vastavus eesmärkidele;
  • efektiivsus (väljundid sisendite suhtes);
  • tulemuslikkus (väljundite panus eesmärkide suhtes);
  • mõju (laiemale keskkonnale);
  • jätkusuutlikkus (kasu kestvus).

 


 

 

 

English site Title