Home > 2. Motivatsioon

 
 
 

2. Motivatsioon

Õpieesmärgid:

  • omandada teadmised motivatsiooni klassikalistest ja kaasaegsetest teooriatest;
  • õppida tundma motivatsiooni olemust ja inimeste käitumise mõjutamise viise ning motiveerivate töökohtade loomist.

Töökava:

2.  teema

Motivatsioon

12 tundi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 20p

 

Alateemad:

 Motivatsiooniprotsess

 Motivatsiooni tõukejõud

 Inimvajaduste teooriad

 Eesmärgi püstitamine

Käitumise muutmine

Ootuste teooria

Õigluse teooria

Motiveerivate töökohtade loomine

Kaasaegsed küsimused motivatsioonis

Õpitulemused:

õppija teab töömotivatsiooni eeldusi, mõjutusi ja tulemusi,

õppija teab olulisemaid motivatsiooniteooriaid,

õppija oskab mõista ja mõjutada inimeste käitumist ning hinnata motivatsiooni tähtsust organisatsioonis.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

Video

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (5)

Juhtum klienditeenindus-osakonnas  

 Enesehindamistest

Hindamine:

Vastused aruteluküsimustele (10p), esitada Moodles

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

Submenu

 

 

English site Title