Home > Kasutatud allikad

 
 
 

Kasutatud allikad

 • Alas, Ruth, Juhtimise alused, Külim 1997
 • Alas, Ruth. Personalijuhtimine. Kirjastus Külim, Tallinn 2005
 • Brooks, Ian. Organisatsioonikäitumine. Üksikisik, rühm ja organisatsioon. ÄP raamat, Tallinn2008
 • Drucker, Peter F. Juhtimise väljakutsed 21. sajandiks, Kirjastus Pegasus, Tallinn 2003
 • Gratton, L. Tulipunktid. Hermes, Tallinn 2007
 • Handy, Charles. Tühi vihmamantel. Tuleviku paradoksid.Fontes 1996
 • Heller, Robert. Juhi käsiraamat. Kirjastus Varrak, Tallinn 2003
 • Kotkas, M. Organisatsiooniline käitumine, Eesti Ärikoolitusprogramm, Tallinn, 1998
 • Leonardo da Vinci pilootprojekt ROUTES 2000-2003, Ärioskuste moodul. Projektijuhtimise moodul.
 • Lewis, James.P Mastering project management, Mc-Graw-Hill, 2007
 • Meister, Jeanne C, Willyerd, Karie. 2020.aasta töökoht. Kirjastus Hermes, Tallinn 2010
 • Newström, John and Davis, W Keith. Organizational behaviour 10th ed, McGraw-Hill 1997
 • Newström, John, Organizational behaviour 13th ed, McGraw-Hill 2011
 • Perens, Algis, Projektijuhtimine, Tallinn 2001
 • Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat, Siseministeerium, ESKO Koolitus,Tallinn 2000
 • Robbins, Stephen P, Coulter, M. Management. 10ed Pearson. Prentice Hall 2009
 • Scholtes, Peter R. Juhi käsiraamat. Kirjastus TEA, Tallinn 2001
 • Vadi, M. Organisatsioonikäitumine. TÜ kirjastus, Tartu 2004
 • Varendi, M. Teder,J. Ettevõtte hindamine ja arendamine, SA Innove 2008
 • Virovere, A., Alas, R., Liigand, J. Organisatsiooniline käitumine. Kirjastus Külim. Tallinn 2005
 • www.juhtimine.ee
 • www.aripaev.ee (Juhtimine)

 

 

 

English site Title