Home > 5. Rühma- ja meeskonnatöö

 
 
 

5. Rühma- ja meeskonnatöö

Õpieesmärgid:

  • õppida mõistma rühma olemust ja toimimist,
  • õppida tundma rühmaotsustamise protsessi, tulemusi ja võimalikke probleeme,
  • õppida mõistma meeskonnatööd ja selle mõjutegureid. 

Töökava:

5.   teema

Rühma- ja meeskonnatöö organisatsioonis

12 tundi

 

 

 

 

 

max 20p

 

Alateemad:

Rühmad, rühma tunnused ja arenguastmed

Rühmatöö vormid: komiteed ja koosolekud

Rühmaotsustamine, tehnikad ja tulemused

Meeskonnatöö ja selle efektiivsus

Õpitulemused:

õppija teab rühma- ja meeskonnatöö põhimõtteid, eeliseid ja võimalikke puudusi,

õppija oskab rühmatöös ja –otsustamises tulemuslikult osaleda

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

Õpiobjekt

Meeskonnatöövideo

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (6)

 Juhtum: meeskond

 Enesehindamistest

Koosoleku ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs

Hindamine:

Moodle foorumiarutelus osalemine (A)

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

Koosoleku ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs (10p) klassis või veebis

Submenu

 

 

English site Title