Home > 4. Eestvedamine ja võimustamine

 
 
 

4. Eestvedamine ja võimustamine

Õpieesmärgid:

  • õppida mõistma eestvedamist kui juhtimisfunktisooni, liidrile olulisi omadusi ja liidrikäitumise põhimõtteid,
  • õppida mõistma võimustamise ja osaluse olemust ja tähtsust,
  • õppida konflikte analüüsima ja lahendama.

Töökava:

4.   teema

Eestvedamine ja võimustamine

8 tundi

 

 

 

 

 

 

 

max 20p

 

Alateemad:

Eestvedamise olemus

Juhtimine ja eestvedamine

Liidriomadused ja liidrikäitumine

Käitumuslikud liidriteooriad

Situatsiooniline liidriteooria

Võimustamine

Osalusprotsess

Õpitulemused:

 õppija teab eestvedamise ja liidrikäitumise põhimõtteid,

 õppija mõistab võimustamise ja osaluse aluseid ja tähtsust,

õppija oskab hinnata liidrikäitumist organisatsioonis.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (6)

Juhtum: Madise liidriroll

 Enesehindamistest

Hindamine:

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

Vastused aruteluküsimustele (10p), esitada Moodles

Submenu

 

 

English site Title